วิธีการสั่งซื้อสินค้าง่ายๆ 5 ขั้นตอน ทดสอบ


 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกสินค้าใส่ตะกร้าจากนั้นเลือกเฉดสี ขนาดของสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า ไปยังตะกร้าสินค้า จากนั้นตรวจสอบรายการสินค้าให้ครบถ้วนและกดชำระเงิน

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ในการจัดส่งให้ครบถ้วน หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีการชำระเงิน และกดชำระเงินจากนั้นจึงกดสั่งซื้อสินค้า

 

ขั้นตอนที่ 4

ร้านตรวจสอบการชำระเงินและดำเนินการจัดส่งสินค้า จากนั้นลูกค้ารอรับสินค้า

 


 

เงื่อนไขการเปลี่ยน และคืนสินค้า

โปรดศึกษาข้อมูลเงื่อนไขการเปลี่ยน และคืนสินค้า ให้ละเอียก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

 

บริษัท บ้านสบาย 191 ในฐานะผู้จำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ www.bs191.com ขอชี้แจงเงื่อนไขการเปลี่ยน และการคืนสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงเงื่อนไข การเปลี่ยน/คืนสินค้า ของบริษัท ทั้งนี้การตัดสินใจของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยสินค้าที่จำหน่ายจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อาทิเช่น แปรงทาสี ถาดทาสี อุปกรณ์ทาสีต่าง เบ็ดเตล็ด

2. สินค้าสำเร็จ เช่น สินค้าจากโรงงาน (ไม่ผ่านการผสมสีจากเครื่องผสมสี)

3. สีผสม (สีที่เกิดจากการผสมเครื่องผสมสี)

 

การรับประกัน หรือเปลี่ยนคืน

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากสินค้าถึงผู้ซื้อ  โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยผู้ซื้อดำเนินการออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืน-กลับ

- สินค้าสำเร็จ สามารถดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากสินค้าถึงผู้ซื้อ  โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยผู้ซื้อดำเนินการออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืน-กลับ

สีผสม จากการกระทำใดๆ อันเกิดจากทางผู้จัดจำหน่าย เช่น การผสมสีผิดเบอร์จากที่ลูกค้าเลือก สินค้าเสียหายระหว่างจัดส่ง สามารถดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

- กรณีสินค้าไม่ครบ / สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง จนไม่สามารถใช้งานได้ สามารถดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ โดยแนบหลักฐาน รูปภาพ / วีดีโอ ขณะเปิดกล่อง เพื่อแจ้งบริษัทให้ดำเนินการต่อไป

 

การสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน และคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าผิด อันเกิดจากการกระทำของลูกค้า

- สีผสม ไม่สามารถเปลี่ยน ได้ทุกกรณี

 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน และขั้นตอนการแจ้งชำระ


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Bannsabai. CO.,LTD.. All Rights Reserved.